Vernieuwende inzichten door systemisch bewust-zien

Systemic Sensing® : het voelbare zichtbaar maken

Systemic Sensing®: vernieuwend waarnemen in organisaties: ik zie ik zie wat jij niet ziet...

Wat is Systemic Sensing® in organisaties?


Systemic Sensing® is het vermogen om te begrijpen wat er plaatsvindt in de diepte van je organisatie. Datgene wat iedereen aanvoelt ook zichtbaar te maken, zodat deze informatie ingezet kan worden voor kwalitatief betere besluitvorming.


Het is gebaseerd op de sterktes van de principes van Systemisch Werk (familieopstellingen, management- en organisatieopstellingen), Oplossingsgericht Werken en NLP.


Dit werk gaat er vanuit dat we allemaal onderdeel uitmaken van een of meer systemen (familie, organisatie, groep etc.) en dat mensen alle vermogens die zij nodig hebben om hun problemen op te lossen al in zich latent aanwezig hebben.


Wat levert Systemic Sensing® op?

Systemic Sensing® resulteert in krachtige, energieke en positief gedreven leiders en teams.

Het ondersteunt leiders in het ontwikkelen van daadkrachtig leiderschap met sensitiviteit voor wat er speelt in de organisatie. Teams kunnen er beter door functioneren en de gemeenschappelijke communicatie verhelderd aanzienlijk. Uiteindelijk leidt dit tot betere een hogere medewerkerstevredenheid en betere financiële resultaten.  

Medewerkers en management ervaren meer betrokkenheid bij elkaar en de organisatie. Immers mensen voelen zich meer betrokken in een inspirerend werkklimaat, wat leidt tot het overstijgen van klantverwachtingen.

Dit zijn belangrijke drivers van lagere kosten, efficiency, hogere omzetten en daarmee het succes van de organisatie op de korte en langere termijn.Systemic_Sensing_files/Brochure%20Leergang%20Management-%20en%20Organisatieopstellingen_v14-2-11%20Evici%20training%20%26%20Coaching.pdf

Neemt u waar....of neemt u voor waar aan..?

Systemic Sensing® geeft antwoord.

Meer informatie?

Neem contact op voor de mogelijkheden van seminars, workshops, maatwerktrainingen en managementcoaching op basis van Systemic Sensing®: Marc-Jan Hollenberg,

marcjan@evici.nl of 06 - 51 52 91 92.